Międzynarodowa Konferencja Naukowa ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A ROZWÓJ International Scientific Conference NATURAL ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT

Kontakt / Contact

 +48 42 635 51 62

konferencjaker14@uni.lodz.pl

Przesuń w dół żeby przeczytać stronę / Slide down to see whole page

Międzynarodowa Konferencja Naukowa ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE A ROZWÓJ / International Scientific Conference NATURAL ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT

2014